Teenindus

Cranex Servise osutab ümberlaadimis- ja tõstetehnika tehnohooldusteenuseid.

Cranex Servise üheks peamiseks tegevussuunaks on eritehnika remondi- ja hooldusteenuste osutamine Eesti sadamates ja ettevõtetes nagu näiteks:

 • teravilja ümberlaadurid,
 • kivisöe ümberlaadurid,
 • keemiakauba ümberlaadurid,
 • konveieriliinid,
 • lint- ja kettkonveierid,
 • koppelevaatorid,
 • pneumaatilised tolmukogumisseadmed,
 • portaal-, sild- ja pukk-kraanad,
 • raudteevagunite laadimis- ja tühjendusseadmed,
 • liikurkraanad,
 • autokraanad,
 • tõstukid.

Cranex Servise pakub ümberlaadimistehnika rekonstrueerimis-, moderniseerimisteenuseid, üksikute sõlmede ja mehhanismide väljavahetamist, teostab kraanade vahetatavate kaubahaardemehhanismide remonti ja uute tarneid (greiferid, traaversid, haaratsid, elektromagnetid jn e). Eduka tegevuse tagamiseks investeerib Cranex Servise pidevalt vahendeid vajaliku rakistuse ja tööriistade, seadmete soetamisse ja spetsialistide väljaõppesse. Suuremahulisteks remondi- ja montaažitöödeks on firmal olemas enda spetsialiseeritud seadmed nagu näiteks:
- autokraanad tõstejõuga 25 t kuni 40 t;
- käärtõstukid, töökõrgus kuni 12 m;
- teleskooptõstukid, töökõrgus kuni 18 m;
- korvtõstukid, töökõrgus kuni 21 m;
- iseliikuvad diisel- ja akutõstukid, töökõrgus kuni 15 m.

Cranex Servise osutab teenuseid oma alalistele klientidele alaliste teenuste osutamise lepingute alusel . tellimuste ja kooskõlastatud pakkumiste alusel teostab firma ka ühekordseid remondi- või hooldustöid.

Teenuste osutamise valdkonnas teeb firma aktiivset koostööd tootmisettevõtete ning logistika- ja laokeskustega, kelle käsutuses on kõige mitmekesisemad kaubatõsteseadmed.

Cranex Servise osutab samuti hooldusteenuseid firmadele, kelle tegevusalaks on tõstukite rent, autokraanade teenused, montaaži- ja ehitustööd.

Kontakt:
info@cranex.ee
servise@cranex.ee
+37255513100

Comments are closed.